Informacja dla rodziców

Przesłane przez dnia Dec 15, 2014 w Aktualności, Dla rodzica | Comments Off

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów

Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że zimowa przerwa świąteczna, która rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwać do 31 grudnia, to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych. Dni 2 i 5 stycznia 2015 r. nie są dniami  zimowej przerwy świątecznej, jednakże Dyrektor szkoły  (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji  roku szkolnego) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, ustalił te dni, jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrekcja szkoły jednocześnie informuje, że w tych dniach (za wyjątkiem dni świątecznych i sobót) uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę.