Informacje o grupie mundurowej

grupowe_mundurowka_maleGrupa mundurowa w naszej szkole istnieje 5 lat, początkowo była nieduża zaledwie kilkunastoosobowa. Obecnie „mundurówka” liczy 35 uczniów ze wszystkich klas licealnych. Opiekunami, prowadzącymi musztrę, zajęcia praktyczne i teoretyczne są Rafał Mikołajczyk, Jacek Walczak oraz Cezary Ejzenchart. Zajęcia praktyczne odbywają się raz w tygodniu w środy, w uzasadnionych przypadkach częściej (przygotowania do uroczystości).

Grupa czynnie bierze udział we wszelkich uroczystościach szkolnych, gminnych i środowiskowych takich jak: apele z okazji świąt państwowych (np. 11 listopad, 3-maj), uroczystości związane ze świętami kościelnymi (np. warty przy grobie Nieznanego Żołnierza w Dniu Wszystkich Świętych), pokazy, spektakle, rekonstrukcje (np. „Szpital polowy w Dobrzelinie”).

Mundurowi często wyjeżdżają na pikniki wojskowe organizowane przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie poznają bliżej „tematykę militarną”, a także na biwaki ogólnorozwojowe połączone z zabawą w „paintball” organizowane przez ich opiekunów.

Grupa mundurowa bierze także udział w różnego rodzaju turniejach i  zawodach, między innymi w zawodach strzeleckich, przeglądach musztry, wewnętrznych sprawdzianach „Sprawni jak żołnierze”.


Koniecznie zobacz galerie grupy mundurowej: Galeria mundurowa