Szkolny klub wolontariatu

Koordynator  SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

ANNA KRÓLIKOWSKA – BARTCZAK

Opiekunowie SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

  • EWA DAŁEK
  • ANNA MIKOŁAJCZYK
  • ANNA SITKIEWICZ
  • RADA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
  • OLIWIA SITKIEWICZ
  • ALEKSANDRA ŻAKIETA
  • DAWID SZMIDT