Dla rodzica

Drodzy Rodzice ta strona jest dla Was. 

Znajdziecie tu wybrane dla rodziców informacje:

UWAGA RODZICE!!!

Przesłane przez dnia Apr 10, 2016 w Aktualności, Dla rodzica | Comments Off

Informujemy, że z przyczyn proceduralnych śródokresowe zebranie z rodzicami zostaje przesunięte na 10 maja 2016 roku (wtorek). Ponieważ klasyfikacja i wakacje zbliżają się wielkimi krokami, serdecznie zapraszamy i zachęcamy rodziców/prawnych opiekunów do udziału w zebraniu.

Zajęcia dla Rodziców

Przesłane przez dnia Apr 18, 2015 w Dla rodzica | Comments Off

rodzice

Informacja dla rodziców

Przesłane przez dnia Dec 15, 2014 w Aktualności, Dla rodzica | Comments Off

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów

Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie

Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że zimowa przerwa świąteczna, która rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwać do 31 grudnia, to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych. Dni 2 i 5 stycznia 2015 r. nie są dniami  zimowej przerwy świątecznej, jednakże Dyrektor szkoły  (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji  roku szkolnego) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, ustalił te dni, jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrekcja szkoły jednocześnie informuje, że w tych dniach (za wyjątkiem dni świątecznych i sobót) uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych przez szkołę.

 

Euro projekt – euro szansa

Przesłane przez dnia Dec 3, 2014 w Aktualności, Dla rodzica, O szkole | Comments Off

 

kapunia

 

Projekt “Euro projekt – euro szansa”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Żychlin realizuje projekt pn. Euro projekt – euro szansa

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt zakłada wsparcie dla 130 uczniów (kobiet i mężczyzn) Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie (więcej…)