Dla rodzica

Czerwonokrzyska choinka

Przesłane przez dnia Jan 5, 2018 w Aktualności, Dla rodzica, Dla ucznia | Comments Off

Tradycyjnie co roku przed świętami członkowie Szkolnego Koła PCK angażują się w przygotowanie paczek i zabawy choinkowej dla dzieci z ubogich rodzin organizowanej przez żychliński oddział PCK. 9 grudnia 12 uczniów i 4 nauczycieli naszej szkoły kwestowało w markecie Tesco. Zebraliśmy 1016 zł. Bardzo serdecznie dziękujemy zaangażowanym uczniom, nauczycielom  oraz dobrym ludziom, którzy chętnie dorzucali się do naszych puszek a także obdarowywali nas uśmiechem i miłym słowem. Opiekunka Szkolnego Koła...

Czytaj więcej

UWAGA RODZICE!!!

Przesłane przez dnia Apr 10, 2016 w Aktualności, Dla rodzica | Comments Off

Informujemy, że z przyczyn proceduralnych śródokresowe zebranie z rodzicami zostaje przesunięte na 10 maja 2016 roku (wtorek). Ponieważ klasyfikacja i wakacje zbliżają się wielkimi krokami, serdecznie zapraszamy i zachęcamy rodziców/prawnych opiekunów do udziału w zebraniu.

Czytaj więcej

Zajęcia dla Rodziców

Przesłane przez dnia Apr 18, 2015 w Dla rodzica | Comments Off

Czytaj więcej

Informacja dla rodziców

Przesłane przez dnia Dec 15, 2014 w Aktualności, Dla rodzica | Comments Off

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie Dyrekcja szkoły uprzejmie informuje, że zimowa przerwa świąteczna, która rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwać do 31 grudnia, to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych. Dni 2 i 5 stycznia 2015 r. nie są dniami  zimowej przerwy świątecznej, jednakże Dyrektor szkoły  (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji  roku szkolnego) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, ustalił te dni, jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrekcja szkoły...

Czytaj więcej

Euro projekt – euro szansa

Przesłane przez dnia Dec 3, 2014 w Aktualności, Dla rodzica, O szkole | Comments Off

    Projekt “Euro projekt – euro szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Żychlin realizuje projekt pn. Euro projekt – euro szansa współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup...

Czytaj więcej