„Biblioteka przyjazna uczniowi” – podsumowanie projektu

Przesłane przez dnia Jun 9, 2015 w Aktualności, Dla ucznia, Galeria | Comments Off

Celem projektu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa. Rozpoczął się on 28 listopada 2014 roku i trwał do 30 kwietnia 2015 roku. Była to już druga edycja tego konkursu. W tym czasie nauczyciel-bibliotekarz uczestniczył w kursie w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Ponadto przeprowadził dziewięć zadań, w tym:

  • ankietę „Czy czytanie jest trendy?”,
  • pogadanki w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania,
  • zajęcia korzystania ze zbiorów, w tym z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz ofert innych bibliotek,
  • szkolny konkurs na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”,
  • szkolny konkurs międzyklasowy ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”,
  • działalność kulturalną i promocję biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym,
  • dzień wspólnego czytania pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”,
  • opinię na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce,
  • ogólnoszkolny konkurs recytatorski.

Udział szkoły w tym projekcie wzmocnił rolę naszej biblioteki. Ukazał jej mocne strony. Młodzież mogła wziąć udział w licznych konkursach, które pozwalały im rozwijać różnorodne uzdolnienia. Konkurs „Biblioteka przyjazna uczniowi” spowodował, że przez długi czas było bardzo głośno o bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Nr 1 w Żychlinie. Była to również dobra promocja naszej szkoły, głównie biblioteki w środowisku lokalnym. Przyczynił się on również do umocnienia więzi szkoły z rodzicami. Działania w projekcie pozwoliły na rozwijanie współpracy biblioteki z jej czytelnikami, rodzicami oraz społecznością lokalną. W czasie trwania projektu każde zadanie było opisywane i sukcesywnie wysyłane. 30 kwietnia bibliotekarz przesłał sprawozdanie zbiorcze z przeprowadzonych działań, które podsumowało trwający projekt. Za każde wykonane zadanie nasza biblioteka otrzymała po 10 punktów, czyli 100%. 

Końcowym efektem tego projektu jest dyplom, przyznający naszej bibliotece tytuł „Biblioteki przyjaznej uczniowi”.