Muzeum szkolne

muzeum szkolneDumą naszego liceum są dwa pomieszczenia mieszczące szkolne muzeum.

Powstało ono bezpośrednio po wojnie, a jego twórcą był długoletni nauczyciel żychlińskiego LO pan Franciszek Góreczny. To właśnie prywatne zbiory profesora Górecznego stały się zalążkiem muzeum. 

W ciągu następnych lat zbiory muzealne były sukcesywnie wzbogacane – były to zazwyczaj darowizny uczniów i ich rodziców. 

Szkolne zbiory prezentowane są w następujących działach:

  • Archeologia prasłowiańska – urny, popielnice, ceramika, żarna.
  • Militaria – broń biała, broń palna, elementy umundurowania i wyposażenia żołnierskiego.
  • Dział etnograficzny – ceramika ludowa, narzędzia rolnicze: sierpy, brony, cepy itp., kołowrotki, elementy strojów łowickich, świątki, wycinanki.
  • Dział wyposażenia wnętrz – meble, zegary, oprawione fotografie, lustra, lampy naftowe, samowary.
  • Dział źródeł pisanych – dokumenty, książki, prasa.
  • Regionalia – eksponaty związane z miastem i gminą Żychlin: plany zabudowy miejskiej, kroniki szkolne, dokumenty, fotografie.

Obecnie w księdze inwentarzowej szkolnego muzeum są zaksięgowane 183 najcenniejsze historycznie eksponaty. Ponadto w zbiorach znajduje się siedemdziesiąt sześć woluminów (polskich oraz obcojęzycznych), pochodzących głównie z dziewiętnastego i początków dwudziestego wieku. Blisko 50 innych eksponatów czeka na dokładny opis.

Uwagę zwraca bogaty zbiór archeologiczny: urny ze szczątkami kostnymi, noże-skrobaczki z okresu paleolitu, fragmenty uposażenia wojownika słowiańskiego z okresu wędrówki ludów. 

Ponadto w klasopracowni historycznej znajdują się trzy stałe ekspozycje: 

- “Pod zaborami”, 

- “W II Rzeczypospolitej”, 

- “Wojna i okupacja”. 

Obecny układ eksponatów oraz ekspozycje są autorstwa pani Anny Mazurek, opiekuna szkolnego muzeum.