Wpisy przesłane w July, 2015

Rekrutacja do MICKIEWICZA

Przesłane przez dnia Jul 9, 2015 w Aktualności, Dla kandydata | Comments Off

Kulminację rekrutacji mamy za sobą! Informujemy, że jak dotąd przyjęliśmy 35 uczniów. W wyniku postępowania rekrutacyjnego spośród nich: 14 osób uzyskało od 142 do 101 punktów 11 osób uzyskało od 100 do 80 punktów 10 osób uzyskało od  80 do 51 punktów. Liczba świadectw z wyróżnieniem – 7 Utworzymy trzy grupy z następującymi nachyleniami: biologiczno-chemicznym (przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski) matematyczno – geograficznym (przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, j. angielski) humanistycznym (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język...

Czytaj więcej

Jaki był rok szkolny 2014/2015 w naszym liceum – trochę statystyki…

Przesłane przez dnia Jul 6, 2015 w Aktualności | Comments Off

Jaki był rok szkolny 2014/2015 w naszym liceum – trochę statystyki…

W roku szkolnym 2014/2015 do naszego liceum uczęszczało łącznie 117 uczniów. Średnią ocen 4,0 i więcej uzyskało 46 uczniów co stanowi 39,3%. Średnia ocen wszystkich uczniów naszego liceum to 3,72. Na tle szkoły bardzo pozytywnie wyróżnia się klasa 1b LO, gdzie 17 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,0 – co stanowi 63% uczniów klasy i 2b LO – 11 uczniów uzyskało średnią 4,0 i więcej, co stanowi 55% uczniów klasy. Średnia ocen wszystkich uczniów w klasie 1b LO to 4,22; w 2b LO – 4,10; a w 3b LO – 4,01. Stypendium naukowe otrzymało 13 uczniów (uczniowie ci mieli średnią ocen 4,75 i więcej oraz...

Czytaj więcej